ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่ 21 ธ.ค. 2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางอารีย์ ป้องสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อปลออดภัยและสร้างสรรค์ นายพิรัชย์เทพ คงขาว ผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และข้าราชการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำ ในการวางแผนและประสานงานการทำโครงการเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ทั้งยังส่งเสริม พัฒนาการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ในภายใต้หัวข้อ ความภูมิใจในท้องถิ่น ณ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม