ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

วันที่ 22 ธ.ค. 2563

กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ ห้องประชุม Sapphire Suite โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.การสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี โดยการจัดระเบียบเมือง การจัดระเบียบป้าย
2.สิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองและชุมชน กรณีศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง
3.การจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในเขตเมือง
4.ภาคอุตสาหกรรมกับการผลักดันการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
5.ภาคธุรกิจกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
6.ภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม