ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 23 ธ.ค. 2563

กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม มอบหมายให้นางสาวอารี พรธวัลวงศา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม ครับที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมกำแพง พลางกูร อาคาร 56 ปี ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ประธานคณะทำงาน เป็นประธานในการประชุม สรุปรายละเอียดดังนี้
1. ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) การนำเสนอเค้าโครง/แผนการดำเนินงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การศึกษาสภาพการศึกษาผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยรศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะ
2. การจัดประชุมคณะทำงานสัญจร ครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนาพู่ อำเภอเพ็ญ และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี และการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่
pic
pic
pic
pic
pic

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม