ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม

วันที่ 25 ธ.ค. 2563

กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ร่วมประชุมหารือกับนางนงนาฎ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการส่วนขายราชการที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานที่ผ่านมา แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในอนาคตภายหลังการควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม การสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้ของประชาชนถึงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม และการเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในภารกิจตลอดจนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่จากบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม


pic
pic
pic
pic
pic
pic

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม