ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำเดือนธันวาคม 2563

วันที่ 28 ธ.ค. 2563

กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม โดยมอบนโยบายการบูรณาการงานเพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และการรับทราบผลการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมารวมถึงแผนการดำเนินงานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้มอบเกียรติบุคคลคุณธรรม ด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม