ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 5 ม.ค. 2564

กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายวิชัย โชควิวัฒน ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิปซั่ม ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร
pic
pic
pic

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม