ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะทำงานสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2564 (กระทรวงวัฒนธรรม)

วันที่ 11 ก.พ. 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2564 (กระทรวงวัฒนธรรม) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ผู้อำนวยการกองแผนและยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการกองกลางเข้าร่วมพิจารณาการเสนอรายผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการนี้นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในฐานะเลขานุการคณะทำงาน ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม
pic
pic
pic
pic
pic
pic

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม