ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมออนไลน์รับฟังและการแสดงความเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

วันที่ 22 ก.พ. 2564

ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และนายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ ออนไลน์ เพื่อรับฟังและร่วมหารือตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในการแสดงความเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ณ. ห้องรับรอง 2 ชั้น8 กระทรวงวัฒนธรรม
pic
pic
pic

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม