ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา​แก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและบริการอื่น ๆ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 1 มี.ค. 2564

กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธธงชัย สารอักษร
ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม มอบหมายให้นางอารีย์ ป้องสีดา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยนางสาวกนกอร ตุ่นจิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา​แก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและบริการอื่น ๆ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุม ณ ​ห้องประชุม 5 ชั้น 2 กรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ
ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ที่ประชุมพิจารณา​ร่างนิยามอาชีพสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและบริการอื่น ๆ (หมวดใหญ่ ๓ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง)​ โดยมีการปรับแก้ไขคำ ความหมาย ของนิยามในแต่ละด้าน ให้มีความเหมาะสมกับบริบทมากยิ่งขึ้น
pic
pic
pic
pic
pic

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม