ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 1 มี.ค. 2564

กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม มอบหมายให้นายพิรัชย์เทพ คงขาว ผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พร้อมด้วย นายก้องภพ หน่อใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในการประชุม สรุปรายละเอียด ดังนี้
1. การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และมาตรา 305) โดยบทบาทคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งได้จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจและการปรึกษาทางเลือกการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำกรอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบการดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ให้แก่สตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
2. แนวทางการลดการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี สามารถเข้าถึงบริการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร
3. การบูรณาการ Teenage Digtal Platform ผ่าน Line official Teen club ในการส่งเสริมให้วัยรุ่นสามารถตัดการตนเอง เข้าถึงระบบบริการอย่างเป็นความลับและเป็นส่วนตัว ตลอดจนสามารถค้นหาความเสี่ยง พร้อมทั้งเข้าถึงการดูแลช่วยเหลือและส่งต่ออย่างเป็นระบบ
pic
pic
pic
pic

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม