ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย ครั้งที่1/2564

วันที่ 2 มี.ค. 2564

กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย ครั้งที่1/2564 เพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย ณ ห้องประชุม108 ชั้น1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
pic
pic
pic
pic
pic

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม