ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย “เด็กไทยต้นแบบ”

วันที่ 4 มี.ค. 2564

กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย "เด็กไทยต้นแบบ” โดยมี พลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณากรอบแนวคิด Teaser ประชาสัมพันธ์และการออกแบบสัญลักษณ์โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม