ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ.2551

วันที่ 18 มี.ค. 2564

กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประสพ  เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากำหนดกรอบและระยะเวลาในการทำงานของคณะอนุกรรมการปรับปรุง และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ในการนี้นายธธงชัย  สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒธรรม ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม