ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Young Smart : Young ทำดี

วันที่ 31 พ.ค. 2565
 



สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน 
ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในกิจกรรม 
Young Smart : Young ทำดี ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คัดเลือกเด็กและเยาวชนระดับประเทศเพื่อรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสุดยอดเด็กและเยาวชน
 Young Smart : "Young ทำดี” 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 0 2209 3547 หรือสายด่วนวัฒนธรรม 1765 
หรือเว็บไซต์ www.m-culture.go.th/surveillance 
และ Facebook Fanpage กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
หัวข้อ
Download
ประกาศ
จังหวัด
ส่วนกลาง

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม