หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าว/บทความน่าสนใจ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวกิจกรรม/ประชุม
   ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” หัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” (17 พ.ค. 2565)
ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม (15 ก.พ. 2565)
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๗๕ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย (3 ก.พ. 2565)
โหวต Popular Vote เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน (25 ม.ค. 2565)
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม (8 ธ.ค. 2564)
ขอเชิญรับชมการเสวนา ครอบครัวพลังบวก Live EP2 "เกมสมดุล ครอบครัวสมดุล" (23 พ.ย. 2564)
วารสารวิชาการ ป.ป.ช. (9 พ.ย. 2564)
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ รากไทย (19 ส.ค. 2564)
ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย (27 ก.ค. 2564)
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 (29 มิ.ย. 2564)
การโอนเงินจัดสรร ประจำปี 2564 กลุ่มเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (27 พ.ค. 2564)
วันวิสาขบูชา 2021 (24 พ.ค. 2564)
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (8 เม.ย. 2564)
การประชุมติดตามการดำเนินงานกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (2 เม.ย. 2564)
การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ.2551 (18 มี.ค. 2564)
การประชุมคณะอนุกรรมการ ปรับปรุง แก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. (18 มี.ค. 2564)
หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม (12 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย “เด็กไทยต้นแบบ” (4 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย ครั้งที่1/2564 (2 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2564 (1 มี.ค. 2564)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม