หน้าหลัก >> องค์ความรู้

องค์ความรู้

หมวดย่อย
   สื่อดีที่อยากแชร์
   วีดีโอ
   ข้อมูลองค์ความรู้
   เอกสารดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์แผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
คู่มือการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปี 2564
พระมหากษัตริย์ไทย แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล ฉบับการ์ตูน
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมสังคมไทย “จอมคนพลิกแผ่นดิน”
ภาพยนตร์แอนิเมชันส่งเสริมสังคมไทย “Yellow Umbrella”
สู้สุดใจ Teaser
น้ำตาในเปลวเพลิง
คู่มือตรวจสอบการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการ
สารคดีเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ชุด "ทรงธรรมบำรุงไทย" ตอน 7 ประชาธิปไตย
Thailand Biennale, Korat 2021
เที่ยวชุมชน ยลวิถี
ใบสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
แผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563- พ.ศ.2565)
เอกสารสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563- พ.ศ.2565)
ภาพยนตร์สั้น "ปากดี"
สิบบาทของครู
วิดีทัศน์โครงการเยาวชนคืนถิ่นออนไลน์
ข้อควรระวังในการใช้สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด เนื่องในประเพณีสงกราต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (สวจ.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม