หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) (5 ส.ค. 2565)
รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์แผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) (19 ก.ค. 2565)
คู่มือการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปี 2564 (19 ก.ค. 2565)
คู่มือตรวจสอบการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการ (26 เม.ย. 2565)
ใบสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (21 ม.ค. 2565)
แผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563- พ.ศ.2565) (14 ม.ค. 2565)
เอกสารสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563- พ.ศ.2565) (13 ม.ค. 2565)
ข้อควรระวังในการใช้สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา (29 เม.ย. 2564)
การปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด เนื่องในประเพณีสงกราต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (สวจ.) (8 เม.ย. 2564)
คู่มือตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม 2565 (1 ก.พ. 2564)
คู่มือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม (Big Data) (22 ม.ค. 2564)
คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน (20 ม.ค. 2564)
การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ (19 ม.ค. 2564)
แบบรายงานผลการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (ภาพ) (7 ส.ค. 2562)
แบบรายงานผลการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (word) (7 ส.ค. 2562)
แบบรายงานจำนวนผู้สมัครเป็นเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (ภาพ) (7 ส.ค. 2562)
แบบรายงานจำนวนผู้สมัครเป็นเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (word) (7 ส.ค. 2562)
ตัวอย่างประกาศจังหวัดการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (ภาพ) (7 ส.ค. 2562)
ตัวอย่างประกาศจังหวัดการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (word) (7 ส.ค. 2562)
ใบแจ้งความประสงค์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (ภาพ) (7 ส.ค. 2562)
1 2 3 4 5 ถัดไป >>

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม