หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าว/บทความน่าสนใจ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวกิจกรรม/ประชุม
   ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม (8 ธ.ค. 2564)
ขอเชิญรับชมการเสวนา ครอบครัวพลังบวก Live EP2 "เกมสมดุล ครอบครัวสมดุล" (23 พ.ย. 2564)
วารสารวิชาการ ป.ป.ช. (9 พ.ย. 2564)
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ รากไทย (19 ส.ค. 2564)
ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย (27 ก.ค. 2564)
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 (29 มิ.ย. 2564)
การโอนเงินจัดสรร ประจำปี 2564 กลุ่มเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (27 พ.ค. 2564)
วันวิสาขบูชา 2021 (24 พ.ค. 2564)
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (8 เม.ย. 2564)
การประชุมติดตามการดำเนินงานกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (2 เม.ย. 2564)
การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ.2551 (18 มี.ค. 2564)
การประชุมคณะอนุกรรมการ ปรับปรุง แก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. (18 มี.ค. 2564)
หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม (12 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย “เด็กไทยต้นแบบ” (4 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย ครั้งที่1/2564 (2 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2564 (1 มี.ค. 2564)
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา​แก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและบริการอื่น ๆ ครั้งที่ 3/2564 (1 มี.ค. 2564)
พิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 มี.ค. 2564)
การประชุมกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (25 ก.พ. 2564)
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (24 ก.พ. 2564)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>