หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าว/บทความน่าสนใจ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวกิจกรรม/ประชุม
   ประมวลภาพกิจกรรม

เครือข่ายเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” (10 มี.ค. 2562)
การเสวนา "การสร้างกระแสการรับรู้งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม" (10 มี.ค. 2562)
เครือข่ายเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” (9 มี.ค. 2562)
เครือข่ายเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” (8 มี.ค. 2562)
อ่าน 147 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ครั้งที่ 3/2562 (8 มี.ค. 2562)
อ่าน 374 ครั้ง
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (roadshow) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมงานต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ #2 (7 มี.ค. 2562)
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ" (6 มี.ค. 2562)
อ่าน 403 ครั้ง
กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชมการแสดงแสง สี เสียง นานาอารยะรัตนโกสินทร์ เนื่องในกิจกรรมสมโภชงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (6 มี.ค. 2562)
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (roadshow) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมงานต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ #1 (6 มี.ค. 2562)
เข้าร่วมเวทีสาธารณะ “เด็กและเยาวชนไทย ปลอดภัยจากพนันออนไลน์” (6 มี.ค. 2562)
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ ๒๓๗ ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ (1 มี.ค. 2562)
วันศิลปินแห่งชาติ วันแห่งความภูมิใจของเหล่าศิลปิน ผู้รังสรรค์งานศิลป์ให้รุ่งเรือง (26 ก.พ. 2562)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและพัฒนาร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (25 ก.พ. 2562)
งานแถลงข่าวปิดเทอมสร้างสรรค์ "อัศจรรย์วันว่าง" ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค (25 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Thailand Social Expo 2019 ครั้งที่ 1/2562 (22 ก.พ. 2562)
อ่าน 327 ครั้ง
เสวนาประชาพิจารณ์ "ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...." (22 ก.พ. 2562)
อ่าน 196 ครั้ง
กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ (22 ก.พ. 2562)
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดวงเสวนา “Thai Cinema: Ten-Year Challenge ภาพยนตร์ไทยกับความท้าทายในสายตาคนทำหนังต่างทศวรรษ” (21 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ 2/2562 (20 ก.พ. 2562)
อ่าน 237 ครั้ง
มวยไทย ลมหายใจไม่เคยหยุดนิ่ง (18 ก.พ. 2562)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>