หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าว/บทความน่าสนใจ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวกิจกรรม/ประชุม
   ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Thailand Social Expo 2019 ครั้งที่ 1/2562 (22 ก.พ. 2562)
อ่าน 393 ครั้ง
เสวนาประชาพิจารณ์ "ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...." (22 ก.พ. 2562)
อ่าน 247 ครั้ง
กวช.แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ (22 ก.พ. 2562)
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดวงเสวนา “Thai Cinema: Ten-Year Challenge ภาพยนตร์ไทยกับความท้าทายในสายตาคนทำหนังต่างทศวรรษ” (21 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ 2/2562 (20 ก.พ. 2562)
อ่าน 313 ครั้ง
มวยไทย ลมหายใจไม่เคยหยุดนิ่ง (18 ก.พ. 2562)
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์หนึ่งในดวงใจ ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 9 (18 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562 (15 ก.พ. 2562)
อ่าน 216 ครั้ง
ประเพณี “แห่มาลัยข้าวตอก” พลังศรัทธาอันงดงามแห่งลุ่มแม่น้ำชี (15 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/2562 (14 ก.พ. 2562)
อ่าน 204 ครั้ง
รประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลพื้นฐานกีฬาอีสปอร์ตเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก (14 ก.พ. 2562)
อ่าน 270 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ (13 ก.พ. 2562)
อ่าน 227 ครั้ง
รับสมัครโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุน ณ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี ๒๕๖๒ (8 ก.พ. 2562)
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (7 ก.พ. 2562)
อ่าน 227 ครั้ง
ระชุมคณะทำงานกลั่นกรองและพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมยุทธศาสตร์ด้านบูรณาการกลไกเฝ้าระวังเเละรู้เท่าทันสื่อระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2562 (7 ก.พ. 2562)
อ่าน 194 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ครั้งที่ 1/2562 (4 ก.พ. 2562)
อ่าน 245 ครั้ง
“งิ้ว” สำคัญอย่างไรกับ เทศกาลตรุษจีนในประเทศไทย (4 ก.พ. 2562)
ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์และขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ปี2562 (1 ก.พ. 2562)
อ่าน 228 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมยุทธศาสตร์ด้านบูรณาการกลไกเฝ้าระวังเเละรู้เท่าทันสื่อระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2562 (30 ม.ค. 2562)
อ่าน 202 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนการป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ ครั้งที่ 1/2562 (29 ม.ค. 2562)
อ่าน 202 ครั้ง
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม