หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าว/บทความน่าสนใจ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวกิจกรรม/ประชุม
   ประมวลภาพกิจกรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์หนึ่งในดวงใจ ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 9 (18 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562 (15 ก.พ. 2562)
อ่าน 148 ครั้ง
ประเพณี “แห่มาลัยข้าวตอก” พลังศรัทธาอันงดงามแห่งลุ่มแม่น้ำชี (15 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/2562 (14 ก.พ. 2562)
อ่าน 139 ครั้ง
รประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลพื้นฐานกีฬาอีสปอร์ตเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก (14 ก.พ. 2562)
อ่าน 212 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ (13 ก.พ. 2562)
อ่าน 157 ครั้ง
รับสมัครโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุน ณ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี ๒๕๖๒ (8 ก.พ. 2562)
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (7 ก.พ. 2562)
อ่าน 161 ครั้ง
ระชุมคณะทำงานกลั่นกรองและพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมยุทธศาสตร์ด้านบูรณาการกลไกเฝ้าระวังเเละรู้เท่าทันสื่อระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2562 (7 ก.พ. 2562)
อ่าน 146 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ครั้งที่ 1/2562 (4 ก.พ. 2562)
อ่าน 180 ครั้ง
“งิ้ว” สำคัญอย่างไรกับ เทศกาลตรุษจีนในประเทศไทย (4 ก.พ. 2562)
ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์และขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ปี2562 (1 ก.พ. 2562)
อ่าน 168 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมยุทธศาสตร์ด้านบูรณาการกลไกเฝ้าระวังเเละรู้เท่าทันสื่อระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2562 (30 ม.ค. 2562)
อ่าน 142 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนการป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ ครั้งที่ 1/2562 (29 ม.ค. 2562)
อ่าน 140 ครั้ง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชมมหกรรมการแสดงอุปรากรจีน ๒๕๖๒ ณ ไอคอนสยามและเซ็นทรัลเวิลด์ (29 ม.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ครั้งที่ 2/2562 (25 ม.ค. 2562)
อ่าน 135 ครั้ง
รประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบความร่วมมือในการป้องกันและส่งเสริมการตระหนักรู้ของเด็กและเยาวชนจากสื่อดิจิทัล (25 ม.ค. 2562)
อ่าน 160 ครั้ง
เชิญร่วมงานมหกรรมการแสดงอุปรากรจีน ชมฟรี ‼ (24 ม.ค. 2562)
าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลลมหายใจไร้มลทิน (23 ม.ค. 2562)
อ่าน 211 ครั้ง
ตลิ่งชัน มีความรู้คู่วิถีชีวิตของคนในชุมชน ครั้งที่ 2 (23 ม.ค. 2562)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>