หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าว/บทความน่าสนใจ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวกิจกรรม/ประชุม
   ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย ครั้งที่1/2564 (2 มี.ค. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2564 (1 มี.ค. 2564)
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา​แก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและบริการอื่น ๆ ครั้งที่ 3/2564 (1 มี.ค. 2564)
พิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 มี.ค. 2564)
การประชุมกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (25 ก.พ. 2564)
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (24 ก.พ. 2564)
การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ครั้งที่ 2/2564 (23 ก.พ. 2564)
การประชุมออนไลน์รับฟังและการแสดงความเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (22 ก.พ. 2564)
การประชุมคณะทำงานสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2564 (กระทรวงวัฒนธรรม) (11 ก.พ. 2564)
ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) (5 ก.พ. 2564)
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยวการโรงแรม ภัตตาคารและบริการอื่นๆ ครั้งที่1/2564 (18 ม.ค. 2564)
ขอเชิญเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนกลาง (จำนวน 1 คน) ในการรับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิต เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (6 ม.ค. 2564)
การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ครั้งที่ 1/2564 (5 ม.ค. 2564)
การคัดเลือกกิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (4 ม.ค. 2564)
หารือแนวทางการตอบข้อซักถามกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกม (Software Game) และอีสปอร์ต (E-Sport) (30 ธ.ค. 2563)
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในความรับผิดชอบ และรับนโยบาย (30 ธ.ค. 2563)
การประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงวัฒนธรรม (29 ธ.ค. 2563)
การประชุมหารือ หาแนวทางการร่วมดำเนินงาน ในประเด็นเกม Home Sweet Home (28 ธ.ค. 2563)
การประชุมกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำเดือนธันวาคม 2563 (28 ธ.ค. 2563)
การประชุมหารือการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม (25 ธ.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม