หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าว/บทความน่าสนใจ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวกิจกรรม/ประชุม
   ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (24 ธ.ค. 2563)
การประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2/2563 (23 ธ.ค. 2563)
นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (22 ธ.ค. 2563)
นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (21 ธ.ค. 2563)
นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กระทรวงวัฒนธรรม (21 ธ.ค. 2563)
นายธธงชัย ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ลงพื้นที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมการจัดงานมอบเกียรติบัตร วัฒนธรรมวินิต (18 ธ.ค. 2563)
นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ประทานเพื่ออัญเชิญไปในการประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ประจำปี 2564 (18 ธ.ค. 2563)
นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน “TMF Power Fusion” (9 ธ.ค. 2563)
การประชุมการจัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและส่งเสริมการเรียนรู้ มรดกภูมิปัญญา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (8 ธ.ค. 2563)
ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองกลาง เข้าพบแสดงความยินดี (8 ธ.ค. 2563)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าพบแสดงความยินดี (8 ธ.ค. 2563)
นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าพบ นายประสพ เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการประทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (8 ธ.ค. 2563)
นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าพบ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (7 ธ.ค. 2563)
นายธธงชัย สารอักษร ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าพบ ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (7 ธ.ค. 2563)
โหวตรางวัล"ขวัญใจมหาชน"การประกวดร้องเพลงโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ” เฟซบุ๊คกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (2 ก.ย. 2563)
โหวตรางวัล"ขวัญใจมหาชน"การประกวดร้องเพลงโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ” เฟชบุ๊กแฟนเพจ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม (2 ก.ย. 2563)
ประกาศผลการตัดสินการประกวดร้องเพลง โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ” รอบคัดเลือก (2 ก.ย. 2563)
ขยายเวลารับสมัครการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ" (31 ก.ค. 2563)
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” (31 ก.ค. 2563)
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” (16 ก.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม