หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการรายงานผลการขับเคลื่อนงานการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม (16 มี.ค. 2558)
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี2558 (13 มี.ค. 2558)
คู่มือการขับเคลื่อนงานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม (5 ม.ค. 2558)
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (25 ธ.ค. 2557)
ภารกิจการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ2557 (21 พ.ย. 2557)
ประกาศ!! ขยายเวลาการจัดส่งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (30 ก.ค. 2557)
แบบเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (2 ก.ค. 2557)
ใบสมัครโครงการประกวดภาพถ่าย "ใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" (18 เม.ย. 2557)
แบบรายงานสงกรานต์สีขาว (18 เม.ย. 2557)
สรุปผลการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ cultural vaccine (18 เม.ย. 2557)
นำเสนอCultural Vaccine 25มี.ค.57 (26 มี.ค. 2557)
คู่มือการขับเคลื่อนงานสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม(update) (28 ก.พ. 2557)
การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม (24 ก.พ. 2557)
การขับเคลื่อนภารกิจงานการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (24 ก.พ. 2557)
การรวบรวมและจัดทำทะเบียนข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (24 ก.พ. 2557)
ใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (22 ต.ค. 2556)
แนวทางการพัฒนาสื่อ (2 ส.ค. 2556)
การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (2 ส.ค. 2556)
เอกสารดาวน์โหลด14 (12 มิ.ย. 2556)
เอกสารดาวน์โหลด16 (12 มิ.ย. 2556)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ถัดไป >>

การดำเนินงานกระทรวง


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๔๕ - ๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม