ข่าวสาร >> ข่าวประกาศ,ข่าวการประกวดราคา
ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ "สงกรานต์วิถีไทย ห่างไกลโควิด-๑๙"

วันที่ 6 พ.ค. 2564

ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ "สงกรานต์วิถีไทย ห่างไกลโควิด-๑๙" แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้           
ระดับประถมศึกษา

๑.รางวัลชนะเลิศ 
เด็กหญิงธิดาภรณ์ มะโฮงชัย   โรงเรียนสว่างวิทยา

๒.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  
เด็กหญิงธาราทิพย์ ทำเอี่ยม    โรงเรียนอนุบาลตาก

๓.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
เด็กหญิงกรองกวี เทพนิกร     โรงเรียนอนุบาลตาก

๔.รางวัลชมเชย  
๔.๑ เด็กหญิงฟารีดา อิ่มเอี่ยม  โรงเรียนอนุบาลตาก
๔.๒ เด็กหญิงพิชานันท์ จารุกิตติ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตาก 

ระดับมัธยมศึกษา

๑.รางวัลชนะเลิศ 
นางสาวณัฐณิชา แย้มแบน   โรงเรียนผดุงปัญญา

๒.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  
เด็กหญิงกรรณิการ์ นาเบ้า    โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม

๓.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
นางสาววรรณชนก ตุ่นเป็ง     โรงเรียนผดุงปัญญา

๔.รางวัลชมเชย  
๔.๑ นายภัทรพล ราชแผน  โรงเรียนผดุงปัญญา
๔.๒ เด็กหญิงเบญญทิพย์ ทองวงศ์              โรงเรียนตากพิทยาคม
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก เลขที่ ๓  ถนนกิตติขจร ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ โทรศัพท์ - โทรสาร : ๐๕๕-๕๑๗๗๒๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม