เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์

วันที่ 27 มี.ค. 2563
 

 

: วิสัยทัศน์ :

 • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นำความเป็นไทยสู่สากล

: พันธกิจ :

 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม ในการเสริมสร้างค่านิยมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย บนพื้นฐานของวัฒนธรรม
 • บูรณาการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
 • บริหารจัดการองค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม แก่ประชาชนและชุมชน
 • สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวัฒนธรรม
   

: ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด :

 • ส่งเสริม เผยแพร่อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • เสริมสร้างค่านิยมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 • พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรม
 • เฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรและองค์กร 

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก เลขที่ ๓  ถนนกิตติขจร ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ โทรศัพท์ - โทรสาร : ๐๕๕-๕๑๗๗๒๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม