เกี่ยวกับสำนักงาน
ที่ตั้งและอาณาเขต

วันที่ 27 มี.ค. 2563
 

 

: ที่ตั้ง :

 

จังหวัดตากตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดเป็นอันดับ 4 ของประเทศและเป็นอันดับ 2  ของภาคเหนือ  ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 50 ลิปดา  36  ฟิลิปดาเหนือ  และเส้นแวงที่ 99  องศา 7 ลิปดา 22  ฟิลิปดาตะวันออก  สูงกว่าระดับน้ำทะเล 116.2 เมตร  มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 426 กิโลเมตร  สภาพภูมิประเทศของจังหวัดตากเป็นพื้นที่ตามแนวเทือกเขา โดยสภาพพื้นที่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่  ๆ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกั้นกลาง ทำให้ลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันไป เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยเป็นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน ทำให้ซีกตะวันออกได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมไม่เต็มที่ สภาพแห้งแล้ง ส่วนฝั่งตะวันตกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมมากกว่าทำให้ปริมาณฝนตกมีความชุ่มชื้นโดยเฉพาะในที่ที่อยู่ในเขตภูเขา  
            ส่วนที่ 1   ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก   ประกอบด้วย 4 อำเภอ  ได้แก่  อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา และอำเภอวังเจ้า สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูง ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำวัง ทำให้เกิดพื้นที่ราบแคบริมสองฝั่งของแม่น้ำ
            ส่วนที่ 2   ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาด  อำเภออุ้มผาง และอำเภอท่าสองยาง ภูมิอากาศได้รับอิทธิพลมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน มีความชุ่มชื้น  ฝนตกมากกว่าซีกด้านตะวันออก
            จังหวัดตากมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร  นครสวรรค์  อุทัยธานี  กาญจนบุรี และประเทศสหภาพพม่า ยาวประมาณ 540 กม. (แม่น้ำเมย 170 กม  เทือกเขาตะนาวศรี 370 กม.)

ระยะทางจากอำเภอเมืองตากไปอำเภอใกล้เคียง
อำเภอบ้านตาก                           22          กิโลเมตร                     
อำเภอวังเจ้า                               38          กิโลเมตร
อำเภอสามเงา                             56          กิโลเมตร
อำเภอแม่สอด                             86         กิโลเมตร
อำเภอแม่ระมาด                         120         กิโลเมตร
อำเภอพบพระ                            135         กิโลเมตร                     
อำเภอท่าสองยาง                       170         กิโลเมตร
อำเภออุ้มผาง                              251       กิโลเมตร


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก เลขที่ ๓  ถนนกิตติขจร ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ โทรศัพท์ - โทรสาร : ๐๕๕-๕๑๗๗๒๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม