ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวฝึกอบรม ข่าวประกาศ,ข่าวการประกวดราคา รายงานการเงิน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  10/05/2565 การประชุมบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
  09/05/2565 กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
  09/05/2565 การประชุมเตรียมดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นฯ สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  24/01/2565 งานประเพณีวิถีชีวิต หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า (วันเกษตรพบพระ)
  24/01/2565 ประเพณีกี้จือลาขุ
  24/01/2565 ประเพณีงานแผ่นดินดอยลอยฟ้าอำเภออุ้มผาง
     

มัลติมีเดีย
คลังรูป วีดีโอ เอกสารดาวน์โหลด E-book 
  09/08/2561 งานวัด ๕๕ เมืองรอง
     
 
วัฒนธรรมจังหวัดตาก
วิสัยทัศน์

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดหนังสือท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
ดูทั้งหมด
Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.thสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก เลขที่ ๓  ถนนกิตติขจร ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ โทรศัพท์ - โทรสาร : ๐๕๕-๕๑๗๗๒๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์