หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ,ข่าวการประกวดราคา
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประกาศ,ข่าวการประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประกาศ,ข่าวการประกวดราคา
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ (2 ก.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อธุรกรรมในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (1 เม.ย. 2563)
เผยแพร่ค่านิยมของจังหวัดตาก “ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีใจบริการ ทำงานอย่างมีส่วนร่วม” (24 มี.ค. 2563)
การปรับแนวทางการจัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ในระดับภาคคณะสงฆ์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) (13 มี.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
การประกวดเขียนเรื่องสั้น "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (27 ก.พ. 2563)
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
การประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม (30 ม.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
แบบเสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเด็ก เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (17 ธ.ค. 2562)
หลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภททีม ๕ คน (27 พ.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 351 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (20 พ.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภททีมโรงเรียน (11 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่องการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (4 ต.ค. 2562)
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (14 พ.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคักเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (13 พ.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (8 พ.ค. 2562)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชี พนักงานจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง พนักงานซักรีด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานซักรีด (30 เม.ย. 2562)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานซักรีด
การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานซักรีด (29 เม.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 345 ครั้ง
การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒๕๖๒ (13 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (13 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก เรื่อง "ผลการประกวดภาพถ่าย ต้าตงวันนี้" ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม "กาดต้าตง" (21 ส.ค. 2561)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก เลขที่ ๓  ถนนกิตติขจร ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ โทรศัพท์ - โทรสาร : ๐๕๕-๕๑๗๗๒๒

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม