กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๙/๒๕๖๓

กิจกรรม ‘วันพระราชทานธงชาติไทย’


วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว) โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องใน ‘วันพระราชทานธงชาติไทย’ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีธงชาติไทย หรือธงไตรรงค์ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๐

โดยมีการสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึก เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share