กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/๑o/๒๕๖๓

ผู้แทนสถาบัน The commonwealth Society of Teachers of Dancing ประเทศไทย (CSTD) นำคณะผู้บริหารและนักเต้น เข้าเยี่ยมคารวะ


วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. น.ส.วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้แทนสถาบัน The commonwealth Society of Teachers of Dancing ประเทศไทย (CSTD) นำคณะผู้บริหารและนักเต้น เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อรายงานผลการจัดการแข่งขันศิลปะการเต้นชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ "7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020" พร้อมทั้งปรึกษาหารือเรื่อง การดำเนินการแข่งขันในปี ๒๕๖๔ โดยมี น.ส.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share