กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/๑o/๒๕๖๓

นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะ


วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share