กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/๑o/๒๕๖๓

รมว.วธ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการการกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๓


วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการการกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share