กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๙/๒๕๖o

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐


วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share