กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๙/๒๕๖o

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน Asia Arts Festival ครั้งที่ ๑๕


วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน Asia Arts Festival ครั้งที่ ๑๕ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธ์ุ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือ ณ โรงละครเป่าลี่ Cultural Square เมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share