กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๙/๒๕๖o

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖o


วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 7/2560 โดยมี นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ และนางสุนันทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ




แชร์


Facebook share Twitter share LINE share