กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๙/๒๕๖o

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖o


วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 โดยมีพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สลค. ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share