กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓

รมว.วธ.เป็นประธานการประชุมบูรณาการการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.๒๕๖๔


วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมบูรณาการการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า ๒๘ หน่วยงาน จัดกิจกรรมศาสนา ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค ณ วัดต่าง ๆ ๗๖ จังหวัด เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเสริมสิริมงคลให้กับประเทศไทย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share