กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/๑๑/๒๕๖๓

ผู้ช่วยรมว.วธ. กล่าวบรรยายในหัวข้อ “Global Transformation in Age of Pandemic New Normal and Role of Civic Sector for Nation-Building”


วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวบรรยายในหัวข้อ "Global Transformation in Age of Pandemic New Normal and Role of Civic Sector for Nation-Building” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Nation-Building 2020 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม นักวิชาการจากประเทศต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share