กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/๑o/๒๕๖o

สัมภาษณ์ปลัด งานรวมใจกันถือศีลกินเจ ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี


วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด "งานรวมใจกันถือศีลกินเจ และร่วมบำเพ็ญธรรมเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ประธานกรรมการมูลนิธิเทพปูชนียสถาน(เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) ปัตตานี นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิ สมาคม ชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการจัดงาน และชาวปัตตานีเข้าร่วมงาน ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี) จังหวัดปัตตานี
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share