กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/๑๑/๒๕๖๓

การประกวดอาร์ตเวิร์คฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๖o ปีหลักเกณฑ์การประกวดอาร์ตเวิร์คฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 60 ปี

กรุณาอ่านรายละเอียดข้อกำหนดและหลักเกณฑ์สำหรับการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอาร์ตเวิร์คด้านล่างนี้ :
• สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาจะเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอย่างละหนึ่งชิ้น และจะใช้อาร์ตเวิร์คและกราฟฟิคดีไซน์ในฐานะเครื่องมือสร้างการรับรู้ในพื้นที่สาธารณะสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและแคนาดาครบรอบ 60 ปี
• รางวัลที่จะมอบให้แก่ผลงานยอดเยี่ยมสองอันดับแรก ได้แก่ เครื่องแอปเปิ้ลไอโฟน 12 สำหรับรางวัลที่หนึ่ง และเครื่องไอแพดสำหรับรางวัลรองชนะเลิศ
• การประกวดเปิดรับผลงานจากชาวไทยและแคนาดารุ่นใหม่ที่อาศัยในประเทศไทย อายุระหว่าง 16-35 ปี โดยสามารถส่งผลงานได้เพียงคนละหนึ่งชิ้น กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดภายในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 18 ธันวาคม 2563 (เวลาในกรุงเทพฯ ) เราเสียใจที่ต้องตัดสิทธิผลงานที่ส่งเลยกำหนดเวลาดังกล่าว
• ภายใต้หลัการค่านิยมและจริยธรรมของข้าราชการแคนาดาว่าด้วยการหลีกเลี่ยงการขัดกันของผลประโยชน์ชัดแจ้งที่เกี่ยวข้อง เราเสียใจที่การประกวดนี้ไม่เปิดให้บุตรหรือญาติของลูกจ้างของสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาเข้าร่วม
• ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงตัวตนและอายุ
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นอาร์ตเวิร์ค ภาพ หรือกราฟฟิคดีไซน์ ที่ทำขึ้นมาโดยศิลปินหรือผู้ออกแบบได้มีสิทธิสมบูรณ์ในการทำซ้ำ ส่วนประกอบหรือฟอนต์ที่ใช้ในอาร์ตเวิร์ค ภาพ หรือกราฟฟิคดีไซน์จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
• การส่งผลงานสามารถส่งทางไฟล์อิเลคทรอนิกส์ได้ที่ [email protected] โดยระบุหัวข้อว่า "Artwork Contest” กรุณาส่งรูปในไฟล์ตระกูล PDF สำหรับการพิจารณา
• เฉพาะผู้ที่ผลงานได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อ นอกจากผลงานในไฟล์ตระกูล PDF แล้ว ผู้ที่ผลงานได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบจะต้องส่งผลงานในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ที่จะสามารถนำไปทำซ้ำ เช่น ไฟล์ตระกูล AI
• ผู้สร้างสรรค์อาร์ตเวิร์คอาจจะยังคงแสดงผลงานหรือดีไซน์ ในฐานะส่วนหนึ่งของการแสดงผลงานและพอร์ตโฟลิโอของศิลปิน สถานเอกอัครราชทูตจะยกย่องและอ้างถึงผู้ผลิตภาพ หรืออาร์ตเวิร์ค หรือสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลในการประกาศผลทางโซเชียลมีเดียหรือกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้
• สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล สิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการทำซ้ำ เผยแพร่ และลิขสิทธิ์ ในรูปแบบต่างๆ ตกเป็นของสถานเอกอัครราชทูต ศิลปินสละการเรียกร้องใด ๆ ในเงินรายได้หรือค่าตอบแทนในรูปตัวเงินจากผลงาน สิ่งของที่สถานเอกอัครราชทูตผลิตขึ้นด้วยผลงานที่รับคัดเลือกจะไม่มีการจำหน่ายเพื่อแสวงกำไร สถานเอกอัครราชทูตจะไม่หารายได้หรือผลตอบแทนในรูปตัวเงิน จากการใช้หรือทำซ้ำรูปที่ใช้ส่งเสริมการรับรู้ความสัมพันธ์ทางการทูตที่ครบรอบ 60 ปี
• ผู้รับรางวัลจะได้รับแจ้งมูลค่าเป็นตัวเงินของของรางวัล และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับรางวัลของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตไม่เกี่ยวข้อง
• ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเลือกโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยชาวไทยและแคนาดา บนพื้นฐานของความสะดุดตาและความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาอาร์ตเวิร์ค ภาพ หรือกราฟฟิคดีไซน์นั้นจะช่วยแสดงเป็นภาพและเฉลิมฉลองมิตรภาพและความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างประเทศไทยและแคนาดา ผ่านสื่อหลายรูปแบบ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
• สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการส่งผลงาน กรุณาติดต่อ [email protected] ภายใต้หัวข้อ Artwork Contest

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  https://www.facebook.com/CanadainThailand/photos/a.378959418868453/3345967942167571
ฟรีเครดิต
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share