กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๑/๒๕๖๔

ปลัดวธ.เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัชญ์ ครุจิต รองประธานคณะทำงาน คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share