กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๑/๒๕๖๔

รมว.วธ.เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ชุมชน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยใช้โปรแกรม ZOOM ระยะที่ ๑


วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการเรียนรู้ "อัตลักษณ์ชุมชน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยใช้โปรแกรม ZOOM ระยะที่ ๑ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share