กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๒/๒๕๖๔

นายชัยพล สุขเอี่ยม


(จำนวนคนอ่าน ๑๓๑๕ คน)

นายชัยพล สุขเอี่ยม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร
ประวัติการรับราชการ
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน)
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
- หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี (๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑)
- ผู้อํานวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ
-  หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) รุ่นที่ ๘๗
-  หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๒
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๙ ๓๖๓๕
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share