กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๒/๒๕๖๔

นายสตวัน ฮ่มซ้าย


(จำนวนคนอ่าน ๕๖๓ คน)

นายสตวัน ฮ่มซ้าย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประวัติการศึกษา
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส ๑) รุ่นที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประวัติการรับราชการ
- ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  รองอธิบดีกรมศิลปากร
- ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
- ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมไทย สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- ๒๕๕๖ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- ๒๕๖๐ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๖๓๘
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share