กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๒/๒๕๖๔

นายสตวัน ฮ่มซ้าย


(จำนวนคนอ่าน ๑o๓๘ คน)

นายสตวัน ฮ่มซ้าย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประวัติการศึกษา
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส ๑) รุ่นที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประวัติการรับราชการ
- ผู้ตรวจราชการประทรวงวัฒนธรรม (๒๕๖๔ – ปัจจุบัน )
- รองอธิบดีกรมศิลปากร (๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)
- ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมไทย สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี ๒๕๖๕
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ( ปี ๒๕๖๐)
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  ปี ๒๕๕๖
 
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๖๓๘
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share