กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๓/๒๕๖๔

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม


(จำนวนคนอ่าน ๒๒๓๘ คน)


เอกสารแนบ
รายละเอียดประกาศ
ตําแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share