กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๓/๒๕๖๔

นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา


(จำนวนคนอ่าน ๘๓๑ คน)

นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

ตำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประวัติการศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการรับราชการ
- ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือทวิภาคี สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- ปี ๒๕๖๓ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- ปี ๒๕๖๐ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ
- นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๐
- เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๒
ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๖๓๔
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share