กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๓/๒๕๖๔

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยฯ รายการที่ ๒ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔เอกสารแนบ
ราคากลาง
ประกาศเอกสารประกวดราคา TOR


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share