กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓๑/o๓/๒๕๖๔

งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก


(จำนวนคนอ่าน ๙๖๖ คน)
  ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน ๒๔ จังหวัด


 • งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก
 • วันที่ ๑ – ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
 • ณ สนามวัดพระราม (หลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • กิจกรรม
  • กิจกรรมที่ ๑ การจัดแสดงมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีการแสดงจากสมาคมลิเกแห่งประเทศไทย สมาคมอุปรากรจีน สมาคมศิลปิน เพลงพื้นบ้านภาคกลาง ศิลปินพื้นบ้านภาคกลางและภาคตะวันออก อาทิ การแสดงลิเก งิ้ว ลำตัด เพลงเรือ เพลงอีแซว ละครชาตรี กลองยาว แตรวง วงดนตรีลูกทุ่ง/รำวงย้อนยุค การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ รวมรายการแสดง จำนวนมากกว่า ๔๐ รายการ
  • กิจกรรมที่ ๒ การจัดแสดงมหกรรมสินค้า/บริการทางวัฒนธรรมจากทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบด้วย สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม "ในกลุ่ม CPOT” และ "ของดีบ้านฉัน” จากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจากจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันออก ๒๕ จังหวัด

   - สาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำนวน ๒๕ จังหวัดๆ ละ ๑ รายการ

   - จัดแสดงมหกรรมสินค้า/บริการทางวัฒนธรรม ในกลุ่ม CPOT” และ "ของดีบ้านฉัน” จำนวน ๒๕ จังหวัดๆ ละ ๑ รายการ

  • กิจกรรมที่ ๓ ลานกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จัดแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้าน/การละเล่นพื้นบ้าน อาทิ หมากรุกคน กระตั้วแทงเสือ การแสดงชนเผ่า
  • กิจกรรมที่ ๔ นั่งรถรางชมโบราณสถาน ชมแสงไฟบริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
  • กิจกรรมที่ ๕ พิธีเปิดงาน การแสดงจากศิลปินแห่งชาติ เดี่ยวขลุ่ย อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ประสานกับการเดี่ยวระนาด จากศิลปินอาร์ม กรกันต์

   ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมกับการจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยาในช่วงระยะเวลาและบริเวณสถานที่เดียวกัน

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share