กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓๑/o๓/๒๕๖๔

งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


(จำนวนคนอ่าน ๓๘๓ คน)


  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๙ จังหวัด


 • งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๔.๐๐ น.
 • บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนเมืองทอง และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • กิจกรรม
  • กิจกรรมที่ ๑ การจัดแสดงมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากทุกจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการแสดงจากสมาคมหมอลำอีสาน สมาคมเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ สมาคมลิเกโคราช ศิลปินพื้นบ้านภาคอีสาน อาทิ การแสดงเพลงโคราช หมอลำพื้นบ้าน หมอลำกลอนประยุกต์ ลิเก มโหรีเขมร รวมรายการแสดงจำนวนมากกว่า ๖๐ รายการ
  • กิจกรรมที่ ๒ การจัดแสดงมหกรรมสินค้า/บริการทางวัฒนธรรมจากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม "ในกลุ่ม CPOT” และ "ของดีบ้านฉัน” จากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
  • กิจกรรมอื่น ๓ พิธีเปิดงาน การแสดงพิธีเปิดงาน ชื่อชุดการแสดง "อีสานหรรษาลีลาวัฒนธรรม” โดยวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้านอีสาน ศิลปินจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ลานโอเปร่า ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share