กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๔/๒๕๖๔

วธ.เปิดโครงการ“ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ จีน – ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ


วธ.เปิดโครงการ "ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ จีน ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ วันที่ 2-5  เม..นี้ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์เสด็จฯเยือนจีน ฉายภาพยนตร์ไทย-จีนให้ชมฟรี  ร้านหนังสือวรรณไทย-จีน ร้านอาหารไทยและจีนและร้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม

 

วันที่ 2 เมษายน 2564 ที่โครงการสุขสยาม ชั้น G ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ จีน ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการสุขสยาม  นางฉาง ยู่เหมิง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารโครงการสุขสยามและไอคอนสยาม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผู้แทนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

          นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับโครงการเมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดโครงการ "ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ จีน ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2564  ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันที่ 2 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผู้ทรงเป็นเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และ "วิศิษฏศิลปินที่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่โดดเด่นคือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยปีนี้ครบรอบ 46 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพื่อนำความเป็นไทยสู่สากลและการต่อยอดวัฒนธรรมด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม

          นายปรเมศวร์ กล่าวอีกว่า กิจกรรมโครงการนี้ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสายสัมพันธ์ไทย-จีน  หมื่นลี้แห่งความสุข โดยมีการจัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย  เช่น เจียงหนานแสนงาม , ย่ำแดนมังกร , ใต้เมฆที่เมฆใต้ , มุ่งไกลในรอยทราย เป็นต้น การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การฉายภาพยนตร์ไทย-จีนให้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การออกร้านหนังสือวรรณกรรมไทย-จีน การออกร้านจำหน่ายอาหารไทยและจีน เช่น  ข้าวแช่แม่เล็ก สกิดใจ เลี่ยว เลี่ยง เซ้ง(ขนมจีบและก๋วยเตี๋ยวหลอด) ยำลูกชิ้นปลาเยาวราช ขนมจีนป้าแดง ตลาดน้ำตลิ่งชัน ต้มโคลงปลากรอบ เป็นต้น  ร้านอาหารอร่อย 100 ปี ได้แก่ ร้านฮะเส็ง ข้าวหมูแดงร้อนปีนครปฐม 100 ปี ร้านยาขมคั้นกี่ น้ำเต้าทอง ร้านกาแฟแป๊ะเอ๊ย 100 ปี และร้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เช่น เรือจำลองไม้สักแห่งโชค บ้านพลอย อัญมณีเสริมดวง กำไลหินเสริมดวง  รวมทั้งกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์งานศิลปะได้แก่ การทำพัด การวาดหน้ากากจีน  การตัดกระดาษจีนและการทำศิลปะภาพพิมพ์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า กิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสะท้อนวิถีชีวิตอันงดงามของทั้งสองประเทศ ให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้ รวมถึงตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน อันจะกลายเป็นสื่อกลางให้เกิดความเข้าใจ และเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างกัน และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share